Horaris d'activitats dirigides

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
07:30 - 07:40 SF
ABDOMINALS
07:30 - 07:50 SF
RADIKAL
ABDOMINALS
RADIKAL
08:15 - 09:00 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:30 - 09:15 PS
AIGUA CTC
AIGUA CTC
08:30 - 09:20 S3
PILATES
ESQUENA SANA
09:30 - 10:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
09:30 - 10:20 S3
BODY COMBAT
CTC
ZUMBA
BODY PUMP
09:40 - 10:00 SF
ABDOMINALS
D.WALKING
ESTIRAMENTS 20'
D.WALKING
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
10:30 - 11:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUA CTC
AIGUA CTC
10:30 - 11:20 S3
BODY PUMP
ZUMBA
TONIFICACIO
BODY COMBAT
BODY BALANCE
10:40 - 11:00 SF
RADIKAL
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
RADIKAL
D.WALKING
RADIKAL
11:30 - 12:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:40 - 12:00 SF
ESTIRAMENTS 20'
RADIKAL
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
ABDOMINALS
D.WALKING
12:30 - 13:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:40 - 13:00 SF
ABDOMINALS
DST
ESTIRAMENTS 20'
RADIKAL
ABDOMINALS
ESTIRAMENTS 20'
ESTIRAMENTS 20'
13:30 - 14:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:40 - 14:00 SF
RADIKAL
ABDOMINALS
DST
D.WALKING
ESTIRAMENTS 20'
14:30 - 14:50 SF
RADIKAL
RADIKAL
RADIKAL
RADIKAL
RADIKAL
14:30 - 15:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S3
BODY BALANCE
BODY PUMP
BODY COMBAT
15:30 - 16:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUA CTC
AIGUA CTC
15:30 - 16:20 S3
TONIFICACIO
ZUMBA
BODY PUMP
BODY COMBAT
BODY BALANCE
15:40 - 16:00 SF
ESTIRAMENTS 20'
D.WALKING
RADIKAL
ABDOMINALS
DST
16:30 - 17:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 17:20 S3
ESQUENA SANA
BODY PUMP
16:40 - 17:00 SF
ABDOMINALS
RADIKAL
D.WALKING
RADIKAL
ABDOMINALS
17:30 - 18:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:30 - 18:20 S3
ZUMBA
CTC
BODY COMBAT
PILATES
BODY PUMP
S2
DUET CAMP JUNIOR
DUET CAMP JUNIOR
17:40 - 18:00 SF
RADIKAL
ESTIRAMENTS 20'
ABDOMINALS
D.WALKING
RADIKAL
18:30 - 19:15 S4
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:30 - 19:20 S3
BODY BALANCE
BODY PUMP
ZUMBA
TONIFICACIO
BODY COMBAT
18:40 - 19:00 SF
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
D.WALKING
ESTIRAMENTS 20'
19:00 - 19:50 EX
DUET CAMP
19:30 - 20:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUA CTC
AIGUA CTC
19:30 - 20:20 S3
BODY PUMP
ZUMBA
PILATES
BODY COMBAT
19:40 - 20:00 SF
ESTIRAMENTS 20'
D.WALKING
RADIKAL
DST
ABDOMINALS
20:30 - 21:15 S4
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
20:30 - 21:20 S3
BODY COMBAT
BODY PUMP
CTC
BODY BALANCE
20:40 - 21:00 SF
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
D.WALKING
ABDOMINALS
21:20 - 21:40 SF
RADIKAL
DST
D.WALKING
ABDOMINALS
ESTIRAMENTS 20'

* CEM 25 De Setembre - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici